Tematické okruhy

ZÁPADNÍ OBLAST

Č.1     DLOUHÉ JIZERSKOHORSKÉ PŘEHRADY - dlouhatánský okruh

            37km, 9,5hod

Č.2      JIZERSKOHORSKÉ PŘEHRADY - střední okruh

            18km, 4,5hod

Č.3      PO ROZHLEDNÁCH JABLONECKA - střední okruh

            18km, 4,5hod

Č.4      OD VÝHLEDŮ NA JEŠTĚD K JOSEFODOLSKÉ KOTLINĚ, ZÁPAD - střední okruh

            11km, 2hod 45'

Č.5      OD VÝHLEDŮ NA JEŠTĚD K JOSEFODOLSKÉ KOTLINĚ, VÝCHOD - krátký okruh

            9km, 2hod 15'

Č.6      BEDŘICHOVSKÉ VÝHLEDY - střední okruh

            12km, 3hod

Č.7       JANOVSKÉ VÝHLEDY - krátký okruh

            8km, 2hod

Č.8       JANOVSKÉ VÝHLEDY JEŠTĚ Z TROCHU VĚTŠÍ VÝŠKY - střední okruh

            12km, 2hod 45'

Č.9      HRABĚTICKÝ OKRUH - krátký okruh

            6km, 1,5hod

Č.10    NA DVĚ STRANY Z BEDŘICHOVA - střední okruh

            10km, 2hod 45'

Č.11    JOSEFODOLSKÉ VYHLÍDKY - střední okruh

            18km, 4,5hod

 

JIŽNÍ OBLAST

Č.31    VYHLÍDKY JIHOVÝCHODNÍHO JABLONECKA - střední okruh

            12km, 2hod 45'

Č.32    DLOUHÉ VYHLÍDKY JIHOVÝCHODNÍHO JABLONECKA - dlouhý okruh

            21km, 5hod 15'

Č.33    SMRŽOVSKÝ OKRUH - střední okruh

            20km, 4hod 15'

Č.34    VYHLÍDKOVÝ OKRUH N BRAMBERK - sřední okruh

            12km, 3hod

Č.35    TRADIČNÍ ROZHLEDNOVÝ DVOJBOJ - dlouhý okruh

            24km, 5hod 45'

Č.36    HŘEBEN BRAMBERKU - krátký okruh

            5,5km, 1,5hod

 

VÝCHODNÍ OBLAST

Č.61    ÚDOLÍM HORNÍ JIZERY - střední okruh

            20km, 4,5hod

Č.62    NA HRANICI MEZI JIZERKAMI A KRKONOŠEMI - krátký okruh

            9km, 2,5hod

Č.63    JIZERKOU - střední okruh

            15km, 3hod 45'

Č.64    JIZERKOU A OKOLÍM - dlouhatánský okruh

            30km, 7,5hod

Č.65    HURÁ NA SMRK - dlouhatánský okruh

            32km, 8hod

Č. 66    PŘÍRODNÍ REZERVACE MEZI TISÍCOVKAMI - střední okruh

            17km, 3hod 15'

Č.67    Z HEJNIC DO BEDŘICHOVA - střední okruh

            19km, 4hod 45'

Č.68    Z HEJNIC DO HRABĚTIC - střední okruh

            21km, 5hod 15'

 

Vzdálenosti a časové údaje jsou jen orientační, záleží na konkrétních terénních podmínkách a výkonnosti a chuti každé skupiny

Distances and times are approximate, depending on the specific field conditions and the performance and taste of each group

 

Do výletů je možné zahrnout také prohlídky měst (jablonec nad Nisou)

Trips can also include tours of cities

 

Můžeme vám také připravit výlety na základě vašich konkrétních přání a požadavků

On your demand we can prepare a trip according to your special wishes